Search results

  1. N

    Học múa bụng - Belly Dance

    Học múa bụng (belly dance) Tatiana là cô gái Nga, sang Việt Nam từ năm 2007 và dự định sống tại Việt Nam 3 năm. Một lần mình vô tình được xem Tatiana biểu diễn múa bụng (belly dance) và cô ấy nhảy rất đẹp, phong cách có pha đôi chút đường nét của múa balê. Vốn là người đam mê nhảy (đặc biệt là...
Top